> blog > aanslagen-op-hitler-operation-foxley-1944

16 Apr 2005

Source http://clutch.open.ac.uk/schools/Aanslagen op Hitler Operation Foxley 1944
Auteur: Alex Dekker
Volledige titel: Aanslagen op Hitler: Operation Foxley (1944)
Uitgever: klup
Samenvatting:

Voor de oorlog was Mason MacFarlane ook al bezig geweest met het voorbereiden van een aanslag. Deze kreeg geen toestemming, omdat een aanslag ‘unsportive’ was. De SOE maakte plannen om Hitler van het leven te beroven. Blijkbaar was de terughoudendheid van voor de oorlog weg.
Bericht: Toen het Duitse leger op 1 september 1939 Polen binnenviel, hield de wereld de adem in. Was dit het begin van een oorlog die de hele wereld in zijn greep ging houden? In Engeland was de regering sterk verdeeld. Grofweg waren er twee partijen, allebei met een grote invloed op het land. Aan de ene kant stond de groep rond Churchill.
Churchill zag in Hitler een groot gevaar. Hij meende dat met Hitler geen enkel gesprek mogelijk was. Nu Hitler Polen binnenviel, kwam het er op aan om de Britse rug recht te houden en Hitler een ultimatum te stellen. Of terugtrekken uit Polen, of de oorlog tegen het Britse rijk aangaan.

Bron: http://www.dhm.de/
"Sir Winston Churchill 1874 - 1965"

De andere groep, vooral rond de minister van buitenlandse zaken Halifax, wilde juist een oorlog voorkomen. Een oorlog tegen de oorlogsmachine van Hitler kon in de ogen van deze groep wel eens tot de ondergang van het ‘empire’ leiden. Waarom geen samenwerking aangaan met Hitler? Hitler kon toch garanties geven aan de Britten? Daardoor werd het hele Britse wereldrijk alleen maar beter van. De handel met de koloniën kon dan gewoon doorgaan, mannen hoefden niet onder de wapenen en het land zou geen enkele schade hebben. Halifax raakte al snel op een zijspoor, de groep rond Churchill bepaalde het beleid. Churchill wilde de confrontatie met Hitler wel aan. Ondertussen groeide in het diepste geheim steeds meer weerstand tegen Churchill. Ondertussen sprak Hitler verzoenende taal. Natuurlijk wilde hij geen oorlog met de Engelsen. Dat was toch een broedervolk? Waarom kozen de Britten niet een andere premier, Churchill zag toch ook wel dat zijn oorlogsverklaring tegen Duitsland alleen maar naar de afgrond kon leiden. Churchill wilde van geen wijken weten. Ook niet toen Nederland, België en Luxemburg onder de voet waren gelopen. Churchill wilde doorzetten. Nadat ook Frankrijk was gevallen, wilde hij niet opgeven. Hitler sprak in zijn openbare toespraken niet over de voorzichtige vredesvoorstellen die hij in het diepste geheim had laten doen. Via het neutrale Portugal probeerde Duitse diplomaten aan te sturen op een ontmoeting tussen enkele hooggeplaatste Britten en afgevaardigden van Hitler. In 1940 leek het er op dat er inderdaad gepraat kon worden over vrede. De luchtoorlog tegen Engeland was in volle gang, maar plotseling liet Göring gedurende een korte tijd alle bombardementen op Engelse doelen stil leggen. Een stille hint? Het hoogtepunt kwam in 1941. Uit een vliegtuig kwam een parachutist naar beneden en landde in Schotland. Hij stelde zich voor als Alfred Horn. Het bleek niet zijn echte naam. De officier bleek niemand minder te zijn dan Rudolf Hess. Hess wilde een gesprek met Lord Halifax. Dat gesprek kwam er, maar leidde tot niets. Halifax had geen enkele invloed meer op het beleid van Churchill. Als klap op de vuurpijl verklaarde Hitler Hess gek. Hess was op eigen initiatief naar de Engelsen gevlogen met zijn vredesvoorstellen. En dus ging de oorlog door.

Bron: http://www.denktag.de/
"Rudolph Hess 1894 - 1987"

Churchill zocht en vond hulp bij de Amerikanen. Ook de Amerikaanse president Roosevelt wilde geen vrede met Hitler. Integendeel, ook hij wilde dat zijn land tegen Hitler zou vechten. In december 1941 verklaarde Hitler ook de Verenigde Staten de oorlog. Na het verliezen van de slag om Moskou, ging de oorlog met zijn oorlogsverklaring aan de Amerikanen een nieuwe fase in. Het verliezen van de slag om Moskou werd in Geallieerde kringen gezien als het persoonlijk falen van Hitler. Nog een paar van dat soort tegenslagen en de Geallieerden konden de oorlog zonder al teveel inzet de oorlog winnen. De waarheid was uiteraard iets genuanceerder. De commandanten ter velde hadden meerdere malen aangegeven dat de aanvoerlijnen te lang werden. Daarnaast maakten zij melding van het verlies aan gevechtskracht en de aanvoer van verse Russische troepen. Maar hogere commandanten waren van mening dat de Russen bijna verslagen waren en schreven optimistische rapporten over hun successen en verwachtingen. Hitler kreeg vooral goed nieuws. Slecht nieuws werd niet of te laat gemeld. De verschillende commandanten wilden niet verantwoordelijk zijn voor verliezen, wel voor successen. En dus nam Hitler voor een deel verkeerde beslissingen die later tot nog meer ellende leidden. Maar ook zijn wantrouwen ten op zichtte van het officierskorps nam toe. Zijn generaals hadden een snelle overwinning op Rusland voorspeld, zodat daarna Engeland tot onderhandelingen gedwongen kon worden. Maar een snelle overwinning bleef uit.

Hitler besloot zelf de leiding van het leger op zich te nemen. Als zijn veldmaarschalken en generaals niet te vertrouwen bleken, dan bleef er niets anders over. De gevolgen waren verschrikkelijk. In de winter van 1942-1943 kreeg het Duitse 6e Leger de opdracht om stand te houden in Stalingrad. Uitbreken of terugtrekken was verboden. Hitler wilde dat de stad in Duitse handen raakte en ook bleef. De Russen omsingelden de stad en dwongen het 6e Leger en zijn (pas benoemde) veldmaarschalk Von Paulus tot overgave. Dat was koren op de molen voor het Geallieerde kamp. Churchill zag zich gesterkt in zijn vooroordeel over de kwaliteit van Hitlers militaire capaciteiten. Hij liet zich later verleiden tot de uitspraak dat de beste hulp aan de oorlogsvoering van Hitler zelf kwam. Maar Hitlers aanzien kreeg ondertussen wel een deuk door de val van Stalingrad. 120.000 soldaten hadden ingesloten gezeten, daarvan raakte er 55.000 in krijgsgevangenschap. Toch bleef een groot deel van het Duitse volk achter Hitler staan. Was hij niet verantwoordelijk voor grote successen eerder in de oorlog? De Duitse propaganda speelde hier handig op in. Stalingrad was een ramp, maar nu konden er alleen maar nieuwe successen volgen. Meer en meer stelde de Duitse media Hitler voor als een door God gezonden leider. Alleen hij, niemand anders, kon Duitsland naar de overwinning leiden.

Bij de Engelsen begon dit idee ook wortel te schieten. Zonder Hitler geen oorlog, dus met een dode Hitler een einde aan de oorlog? Vanaf het begin van 1943 was Duitsland militair gezien op zijn retour. Hitlers orders werden meer en meer gesteund door bedreigingen. Soldaten en officieren kregen opdrachten die steeds vaker niets minder dan een doodsvonnis inhielden. Vaak genoeg was het de vraag waar de kogel vandaan kon komen, van de vijand of vanuit Hitlers hoofdkwartier. Er restte niets anders dan wanhopig door vechten. Binnen de Engelse geheime dienst ging een speciale sectie over op het plannen maken voor een aanslag. Deze eenheid, Special Operation Executive (SOE), was in 1940 opgericht om sabotage acties op te zetten en te plegen. Volgens sommige bronnen was het de SOE die Hess succesvol naar Engeland lokte.

Het buitenhuis van Hitler, de Berghof in Beieren, werd uitgebreid geobserveerd door mensen van de SOE. Alles werd gerapporteerd. Hitlers beveiliging, wandelroutes, gewoontes en personeel werden uitgebreid geanalyseerd. Een voorbeeld: “The posthouse is run by a Party member (who wears a gold party badge) with three girl assistants, one clerk and a postman who lost his arm in the last war.” (“Het postgebouw staat onder leiding van een partijlid (die een gouden lidmaatschapspin heeft) met drie vrouwelijke assistentes, een klerk en een postbode die zijn arm verloor in de laatste oorlog”) Aan de hand van deze observaties maakte SOE plannen om Hitler van het leven te beroven. Blijkbaar was de terughoudendheid van voor de oorlog weg. Voor de oorlog was Mason MacFarlane ook al bezig geweest met het voorbereiden van een aanslag. Deze kreeg geen toestemming, omdat een aanslag ‘unsportive’ was… (zie ook: http://www.tweede-wereldoorlog.klup.nl/?art=258).

Bron: http://clutch.open.ac.uk/
"Sir Colin Gubbins"

Nu gold dat niet meer. Hitlers dood werd het doel. Generaal-Majoor Colin Gubbins liet onderzoeken of het mogelijk was om Hitlers melk te vergiftigen. Daar werd snel van afgezien, er konden andere mensen door gedood worden en de uitkomst van een dergelijke aanslag was uiterst twijfelachtig. Hitler zou een dergelijke aanslag gemakkelijk kunnen overleven. En dus werden er nieuwe plannen bedacht en voorgesteld. Zo kwam er het voorstel op tafel om Hitlers trein op te blazen of zijn bepantserde Mercedes met een bazooka onder vuur te nemen. Uiteindelijk bedacht de SOE een plan om Hitler door een scherpschutter te doden. Op die manier was succes verzekerd. Hitler kon de andere aanslagen misschien overleven, maar doordat hij iedere dag dezelfde route in de omgeving van de Berghof liep, kon deze aanslag niet mislukken. Omstreeks 13 of 14 juli 1944 had de aanslag uitgevoerd moeten worden. Iedereen weet nu wel dat Hitler pas in april 1945 het leven liet. Dus wat is er gebeurd? Allereerst was er de interne verdeeldheid bij SOE. Kon degene die de aanslag pleegde, wel levend wegkomen? Had het wel nut om Hitler te doden? Uiteindelijk werd deze vraag negatief beantwoord. Volgens militairen binnen SOE raakten sommige mensen ervan overtuigd dat de dood van Hitler tot veel meer ellende kon leiden. Het militaire apparaat kon dan wel eens in handen komen van een zeer bekwame generaal. Die kon wel eens betere orders uit doen gaan en de oorlog in het voordeel van Duitsland gaan beslissen. Tegenstanders van deze theorie wezen op de structuur van het Derde Rijk. Zodra Hitler gedood was, kon de top elkaar wel eens naar de strot vliegen. Doordat Hitler zijn ondergeschikten steeds opnieuw tegen de anderen uitspeelde, kon het wel eens snel gedaan zijn met Duitsland. Terwijl binnen en buiten de SOE de discussies gevoerd werden, verstreek de tijd. Pas in het begin van 1945 werd er een beslissing genomen. Door de veranderde oorlogsomstandigheden leek het er op dat een levende Hitler meer schade zou toebrengen dan een dode Hitler. Ondertussen was het ook al duidelijk dat de Geallieerden de oorlog niet meer konden verliezen.

Alex Dekker

Bronnen:
http://www.time.com/time/magazine/1998/int/980803/europe.wanted_dead_or_al24.html,
http://www.learningcurve.gov.uk/snapshots/snapshot17/snapshot17.htm,
http://www.explore-history.com/history/O/Operation_Foxley.html,
http://www.geschichtsthemen.de/attentate_chronik.htm,
http://www.thehistorychannel.co.uk/site/discussion/livechat_page.php?chatid=2.Deze vermelding wordt onderhouden door: Sion

.

Laatste reacties betreffende ANDERE artikelen
29 Sep
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Ben het eens met de reactie hierboven. http://www.hypotheekbasis.info geeft ook de nodige informatie over hypotheken (hypotheek informatie Novice)
4 Aug
Gedeporteerd, verdwenen en vergeten!klup

Het is goed en slecht nieuws. Mijn Moeder, Louise Christiene (Loes) de Betue turnde bij Kracht en Vlugheid, die veel Joodse leden had en was in 1924, '28 en '31 'Dames Kampioene alle Toestellen', Noord Holland turnen, in 1924 was het F. Goudsmit. Als ik de knipsels over de sport van mijn Moeder doorkijk en lees over de mede turnsters als de Dames C.D.Praag- Sigaar, S.Mouwes, Polak- Dreese of L.Wolff, "allen van K. & V." en je het realieseerd welk lot deze mensen heeft getroffen wordt het mij zwaar te moede. (Simon Fuks Novice)
17 Jul
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Heel bijzonder om te zien dat hypotheken zo'n omvang hebben dat ze het Bruto Nationaal Product overstijgen? Moet je nagaan, Nederland is toch echt een spaarzaam volkje. Ik vind de website http://www.hypotheeklagerente.nl/ toch ook wel leuke tips geven over hypotheken in het algemeen. Zeker een bezoekje waard! (Goedkoopst Novice)
16 Jun
Een moslim christen debatklup

Wordt het georganiseerd vanuit een christelijke organisatie of moslima organisatie? En wat is de kerkelijke achtergrond van de christenen? Groetjes! (Gebedsbroeders Novice)